Analitičko novinarstvo

By 14.12.2017Kursevi

Analitičko novinarstvo

Sistematskim prikupljanjem i obradom pravih informacija, novinar analitičar osvetljava, analizira i tumači određene pojave; sa više aspekata istražuje njihove uzročno-posledične veze, ukazuje na trendove, utvrđuje vrednosti, postavlja standarde.

Studenti će se upoznati sa najsloženijim oblicima i nivoima novinarskog izražavanja, koji su poslednjih godina potisnuti, kako u štampanim, tako i u elektronskim medijima. Savladaće pri tome tehnike pisanja nasloženijih oblika novinarskih formi.

Teme

Javno mnjenje, informisanje, analitičko novinarstvo, uticaji, novinar, analitičar, priupljanje informacija: podaci, činjenice, argumenti i dokazi, složeni analitički tekstovi, javni interes, novinarska etika, politička orijentacija medija, timski rad

Predavač

Goran Bulatović
goran.bulatovic@fmk.edu.rs

Program

OS: Novinarstvo i studije medija
Departman za medije i komunikacije