Analitičko novinarstvo

Na ovom kursu studenti će se upoznati sa najsloženijim oblicima i nivoima novinarskog izražavanja, koji su poslednjih godina potisnuti, kako u štampanim, tako i u elektronskim medijima. Savladaće pri tome tehnike pisanja nasloženijih oblika novinarskih formi.

 

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.