Analiza kapitalističkog svetskog sistema

By 13.02.2018Kursevi

Analiza kapitalističkog svetskog sistema

Predmet daje pregled teorija nastanka kapitalizma, razvoja njegovih različitih faza, uspona i strukturalnih i cikličnih kriza, od ranog razvoja kapitalističke privrede do savremenog neoliberalnog kapitalizma.

Kapitalizam

Prezentuju se različiti teorijski pristupi aktuelnim problemima, kao što su zaoštravanje klasnih suprotnosti u nacionalnim i u svetskim razmerama, vladavina finansijskog kapitala, državni dug, itd. Studentkinje i studenti stiču sistematično znanje koje im omogućava da sagledaju aktuelne društvene procese kao deo istorijskih procesa „dugog trajanja“, kao i sposobnost za kritičku analizu savremenih problema mimo ustaljenih i opšte prihvaćenih interpretacija.

Teme

Kapitalizam, neoliberalizam, klasa, nacija, kapital, moć, kritika

Predavači

Rastko Močnik
rastko.mocnik@fmk.edu.rs

Rade Pantić
rade.pantic@fmk.edu.rs

Program

MS: Kritičke studije politike
Departman za studije politike

Povezani kursevi

Leave a Reply