Bihevioralna ekonomija

By 02.09.2019Kursevi

Bihevioralna ekonomija

Zašto je na sajtu Booking.com soba koju mi gledamo – poslednja? Zašto ćemo na pijaci da stanemo kod tezge oko koje već stoje ljudi? Zašto godinama ne menjamo banku ili mobilnog operatera koji nas nerviraju? Zašto odustajemo od kupovine kada imamo previše izbora? Zašto u računima za struju postoji podatak koliko je struje potrošio „naš komšija“?
Odgovore na ova pitanja saznaćemo na prvom akademskom kursu u Srbiji i regionu koji se bavi bihevioralnom ekonomijom!

bihevioralna ekonomija akademski kurs FMK Goran Tintor

Odluke donosimo od momenta kada ujutru otvorimo oči. Da li ustati sada ili malo kasnije, šta doručkovati, šta obući, koju kafu naručiti, koji mobilni telefon kupiti, šta raditi, a gde živeti…

Voleli bismo da su naše odluke ispravne i logične, ali to često nije slučaj. Činjenica je da se ponekad ponašamo – blago rečeno „neobično“, a pogotovo u situaciji kada moramo da donesemo više hiljada malih ili velikih odluka dnevno, i u svetu u kome smo pretrpani ponudom roba i usluga. Zanimljivo je, međutim, da su mnoge ljudske greške „sistemske”, odnosno predvidljive. Zato i kažemo da su ljudi u procesu donošenja odluka „predvidljivo iracionalni“. U mnogim situacijama sasvim male promene u okruženju ili dizajnu elemenata potrošačkog iskustva mogu da dovedu do pozitivnog učinka na prodajne ciljeve.

Cilj ovog kursa na IV godini studija Digitalnog marketinga je sagledavanje činioca koji utiču na ponašanje potrošača (motivacija, emocije, potrebe) i razumevanje ključnih koncepata promene ljudskog ponašanja iz bihevioralne ekonomije (poput npr. averzija prema riziku, IKEA efekat, mentalno računovodstvo), kroz niz primera iz prakse i eksperimenata na predavanjima.

Zamislite da makar malo bolje možete razumeti zašto radimo to što radimo.
Zamislite koristi za vas, kompaniju u kojoj radite i društvo u celini.

Teme

Ponašanje potrošača, bihevioralna ekonomija, istraživanje potrošača, motivacija, stavovi, životni stil, potrebe, predrasude, heuristike, intuicija, percepcija.

Predavač

Goran Tintor
goran.tintor@fmk.edu.rs

Program

OS: Digitalni marketing
Departman za medije i komunikacije