Copywriting

Studenti će se upoznati sa osnovnim tehnikama i procesima stvaranja tekstualnog i idejnog okvira sredstava tržišne komunikacije — od slogana, preko plakata i novinskih reklama, do televizijskih reklama.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.