Copywriting

By 14.12.2017Kursevi

Copywriting

Studenti će se upoznati sa osnovnim tehnikama i procesima stvaranja tekstualnog i idejnog okvira sredstava tržišne komunikacije — od slogana, preko plakata i novinskih reklama, do televizijskih reklama.

Tokom kursa studenti će ovladati osnovnim okvirima za kreiranje tržišne komunikacije, njenog procesa stvaranja, kao i sredstava i tehnika koje su za to potrebni. Studenti će biti osposobljeni za početne stadijume rada u profesionalnom stvaranju komunikacije roba i usluga, na poslovima kopirajtera, kao i na poslovima koji zahtevaju elementarna znanja iz ove oblasti.

Teme

Kopirajting, sloganska veština, dramaturška veština, slikovna veština, veština kombinovanja i proizvođenje mentalnih virusa, pozivnice, čestitke, pisma, direktni marketing, brošure, katalozi, novinska reklama, plakat, radio reklama, TV reklama, internet

Predavač

Voja Žanetić
voja.zanetic@fmk.edu.rs

Program

OS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije