Upravljanje odnosima s potrošačima i marketing s bazama podataka (CRM)

By 27.08.2018Kursevi

Upravljanje odnosima s potrošačima i marketing s bazama podataka (CRM)

Tokom kursa studenti stiču konceptualno i praktično razumevanje kritične i revolucionarne uloge koju podaci (data) imaju u modernom marketingu. Ovo je jedini akademski kurs na tu temu kod nas.

CRM je srce modernog marketinga i mašina za pravljenje profita – ako se razume dobro. Studenti će razumeti ključne koncepte kao što su: potrošački ciklus (Customer Journey), koje vrste podataka se koriste u kreiranju modernog marketinga, kako legalno prikupljati podatke za marketing, kako planirati faze delovanja tokom potrošačkog ciklusa za ostvarenje specifičnoh ciljeva: programa dobrodošlice (welcome), prodaje na više (upsell) i unakrsne prodaje (cross sell), kao i zadržavanja postojećih potrošača (retention). Naučiće kako da kreiraju realne i primenljive segmente potrošača, kako funkcionišu razne CRM platforme i kako da mere rezultate kratkoročno i dugoročno, šta je to Big Data i marketing automatizacija. Studenti će takođe imati prilike da pričaju sa nekim od vodećih domaćih praktičara u ovoj oblasti.

Teme

CRM, Customer Relationship Marketing, Big Data, segmentacija, podaci, potrošački ciklus, evaluacione metodologije, angažovanje potrošača, direktni marketing, ciljani marketing.

Predavač

Lazar Džamić
lazar.dzamic@fmk.edu.rs

Program

OS: Digitalni marketing
Departman za medije i komunikacije