Moderne tehnologije donošenja odluka

By 18.10.2018Kursevi

Moderne tehnologije donošenja odluka

Studenti će se na ovom kursu upoznati sa modernom teorijom i praktičnom primenom korporativnih i organizacionih tehnika donošenja odluka.

Predmet je fokusiran na tri najsavremenije tehnologije donošenja odluka koje su razvijene u savremenoj humanistici: PEACE metod, Dilema trening (Dilemma Training) i napredne tehnike razvijanja Emocionalne inteligencije u grupama i organizacijama. Sve tri tehnike su prilagodljive različitim nivoima upravljanja i različitim tipovima organizacija. Po uspešnom okončanju pohađanja ovog kursa, studenti će moći da efikasno upravljaju grupama koristeći sve tri veštine ili tehnologije donošenja odluka, biće upoznati sa ključnim pojmovima i pitanjima u teoriji donošenja odluka i na taj način osposobljeni za dalje studije u širokom spektru akademskih oblasti koje su orijentisane na razvijanje liderstva i rukovođenja.

Teme

Decision making, PEACE method, Dilemma Training

Predavač

Aleksandar Fatić
aleksandar.fatic@fmk.edu.rs

Program

MS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije