Digitalni marketing u odnosima sa javnošću

By 22.12.2017Kursevi

Digitalni marketing u odnosima sa javnošću

Studenti će se upoznati sa osnovnim pojmovima i principima komunikacije u digitalnom marketingu i osposobiti za samostalno uređivanje i donošenje odluka o aktivnostima na društvenim mrežama, za kompanije i organizacije kojima je to jedan od glavnih kanala komunikacije.

Studenti će po završetku ovog kursa razumeti pojmove i principe funkcionisanja svih raspoloživih društvenih mreža i znati kada koji treba primeniti. Razviće sposobnost odlučivanja i kritičke analize nastupa na mrežama određenih kompanija i biti osposobljeni da budu vođe celokupnog tima za oglašavanje na društvenim mrežama.

Teme

Internet oglašavanje, Facebook, mikrotargetiranje, YouTube, psihologija društvenih medija, Cold Hot, Warm Traffic, online PR, dizajn landing stranica za konverzije, monetizacija stranica na društvenim mrežama i dropshipping, Instagram, Twitter

Predavač

Istok Pavlović
istok.pavlovic@fmk.edu.rs

Program

MS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije

Srodni kursevi