Display & Programski zakup medija

By 28.01.2019Kursevi

Display & Programski zakup medija

Oglašavanje na internetu često se menja i pod velikim je uticajem promena u načinu konzumacije medija. Ovaj kurs na završnoj godini studija ima za cilj razumevanje najnovijih strategija internet oglašavanja putem veb banera, odnosnih formata, kreativnih rešenja, najnovije tehnologije, ad-servera i modela zakupa medija, zajedno sa postavkom merljivih ciljeva.

Digitalni marketing Display i Programski zakup medija

Iako su blokiranja oglasa na internetu jedan od trendova digitalnog marketinga, zajedno sa fenomenom baner slepila, studenti programa Digitalni marketing naučiće kada je i na koji način oglašavanje putem veb banera učinkovito za oglašivače. Naučiće da odaberu odgovarajuće kanale i formate za zadate ciljeve (podizanje svesti/awareness ili povećanje učinka/performance) i umeće da evaluiraju postignute rezultate u odnosu na zadate ciljeve (KPIs). Naučiće na koji način funkcioniše tehnologija koja pokreće današnje display oglašavanje (ad serving i tracking) i dobiti uvid u display oglašavanje iz ugla oglašivača, agencije i veb sajta na kom se baneri prikazuju.

Teme

Veb baneri (Display), programski zakup medija (Programmatic), zaštita brenda na internetu (Brand safety), Ad serving tehnologija, Oglašivačke mreže u display oglašavanju (GDN)

Predavač

Igor Černiševski
igor.cernisevski@fmk.edu.rs

Program

OS: Digitalni marketing
Departman za medije i komunikacije