Dizajn publikacija

By 02.12.2017Kursevi

Dizajn publikacija

Na kursu Dizajn publikacija studenti će imati prilike da se upoznaju sa principima i primerima rada na štampanim i digitalnim publikacijama. Kroz niz predavanja i vežbi studenti će se baviti kreiranjem i oblikovanjem različitih publikacija, od početne ideje do završne produkcije. Na kursu će se baviti koncipiranjem vizuelnih elemenata kao što su slika i tekst, kao i njihovim ograničenjima i mogućnostima na različitim formatima. Studenti će imati prilike da se bave vizuelizacijama različitih sadržaja u kontekstu štampanih i digitalnih publikacija.

dizajn publikacija na departmanu za digitalne umetnosti na fakultetu za medije i komunikacije

Po završetku kursa, studeći će biti u stanju da na savremen način sagledaju i rešavaju kreativne situacije kroz upotrebu slike, teksta, formata, različitih tehnoloških mogućnosti štampe i upotrebe materijala. Biće u stanju da kreiraju publikacije, prateći sve elemente i faze rada. Takođe će ovladati kompjuterskim programima, kao što su Adobe InDesign, Adobe Photoshop i Adobe Illustrator.

Teme

Dizajn publikacija, Dizajn knjiga, Dizajn magazina, Grafički dizajn, Vizuelne komunikacije, Dizajn publikacija, Tipografija, Digitalni mediji

Predavač

Prof. um. Isidora Nikolić
isidora.nikolic@fmk.edu.rs

Program

OS: Digitalne umetnosti
Departman za digitalne umetnosti