Dizajn video igara

By 02.12.2017Kursevi

Dizajn video igara

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima za kreiranje i dizajn računarskih, video i društvenih igara. Predstavljanje konstruktivnih tehnika za analizu igara i rečnika za razgovor o igrama. Kreiranje sopstvenih ili modifikacija postojećih igara korišćenjem predstavljenih metoda. Analiza igrivosti tokom kreiranja novih igara.

Dizajn video igara na Departmanu za digitalne umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije

Po završetku kursa studenti će umeti da analiziraju igre iz perspektive dizajnera igara. Moći će da izdvoje osnovne elemente igre i da ih modifikuju kako bi ili poboljšali postojeću igru ili napravili novu. Razumeće proces kreiranja igre, analize igrivosti i iteracija na jednostavnijim primerima. Umeće da postave pravila igre, da osmisle zagonetke i povežu ih u igrivu celinu, kao i da sve to dokumentuju.

Teme

Dizajn igara, Game Design, Gaming, Društvene igre, Video igre, Interaktivni dizajn, Novi mediji, Računari i humanistika, Digitalni mediji

Predavač

Pavle Petrović
pavle.petrovic@fmk.edu.rs

Program

MS: Digitalne umetnosti
Departman za digitalne umetnosti