Društvene mreže i internet PR

By 14.12.2017Kursevi

Društvene mreže i internet PR

Studenti će se upoznati sa osnovnim pojmovima i principima komunikacije na društvenim mrežama i biti osposobljeni za samostalno uređivanje i donošenje odluka o aktivnostima na društvenim mrežama, za kompanije i organizacije kojima je to jedan od glavnih kanala komunikacije.

Studenti će razumeti pojmove i principe funkcionisanja svih raspoloživih društvenih mreža na Internetu i znati kada koji treba primeniti. Razviće sposobnost odlučivanja i kritičke analize nastupa na mrežama određenih kompanija. Nakon kursa, studenti će biti osposobljeni da učestvuju u timu koji se bavi uređivanjem društvenih mreža, da budu vođe celokupnog tima, kao i da se bave bilo kojim vidom kreiranja sadržaja za društvene mreže.

Teme

Internet oglašavanje, Facebook, mikrotargetiranje, YouTube, psihologija društvenih medija, Cold Hot, Warm Traffic, online PR, dizajn landing stranica za konverzije, monetizacija stranica na društvenim mrežama i dropshipping, Instagram, Twitter

Predavač

Istok Pavlović
istok.pavlovic@fmk.edu.rs

Program

OS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije