Savremena država i socijalna politika

By 23.01.2018Kursevi

Savremena država i socijalna politika

Studenti će na ovom kursu ovladati osnovnim teorijskim postavkama i empirijskim znanjima o savremenoj državi (o njenom ustrojstvu, organizovanju i upravljanju), kao i mestu i formulisanju socijalne politike u funkcionisanju države.

Analiziraćemo domete različitih modela socijalne politike koji su primenjeni u različitim evropskim državama, sa posebnim osvrtom na aktuelne prilike u Srbiji.

Teme

Savremeno poimanje države, državni kapacitet, savremena socijalna politika, fenomen javne birokratije, socijalna zaštita u tranzicionom državama, socijalna politika.

Program

MS: Socijalni rad
Departman za socijalni rad