Ekranska kultura

By 27.11.2017Kursevi

Ekranska kultura

Ekranska kultura je kurs na kojem se studenti i studentkinje upoznaju sa osnovnim promenama u radu društvenih mašina, gde se iz jedne kulture pisma prelazi u kulturu ekrana. Cilj kursa je da studenti istraže osnovne odlike nastajuće ekranske kulture, preko različitih subverzivnih, kritičkih i umetničkih strategija, kao mogućnost napuštanja ustaljenih klišea – pre svega, dogmatskih slika mišljenja.

Po završetku kursa studenti i studenkinje će usvojiti kritičko-teorijsku aparaturu neophodnu za analizu kako slika tehničke reprodukcije tako i efekata koje je njihova pojava imala na promenu društvenih formacija. Biće u stanju da razumeju distinktivne karakteristike između linearne logike kulture pisma (društva nadziranja) i nelinearne logike kulture ekrana (društva kontrole). Biće osposobljeni da kritički sagledavaju promene nastale sa pojavom tehničke reprodukcije kako u savremenoj umetnosti tako i u kulturi. Takođe će biti osposobljeni da samostalno prate referentnu literaturu i korektno interpretiraju aktuelnu umetničku i društvenu teoriju.

Teme

Ekranska kultura, istorija kulture, društvo kontrole, vizuelne komunikacije, digitalni mediji, filozofija, društvena teorija, teorija umetnosti

Predavači

Prof. dr Jovan Čekić
jovan.cekic@fmk.edu.rs

Doc. dr Nemanja Mitrović
nemanja.mitrovic@fmk.edu.rs

Program

OS: Digitalne umetnosti
Departman za digitalne umetnosti

Srodni kursevi