Email marketing

By 28.08.2018Kursevi

Email marketing

Koji je najefikasniji i najisplativiji marketinški kanal koji je na raspolaganju današnjim digitalnim marketinškim stručnjacima? Kako naći balans između prekomernog slanja mejlova (spam) i ostvarenja prodajnih ciljeva? Kako izgraditi, čuvati i negovati bazu imejlova, koja poštuje privatnost primalaca i zakonsku regulativu?

Email marketing na Fakultetu za medije i komunikacije

Imejl marketing je jedan od najefikasnijih kanala u digitalnom marketingu, sa širokim i ciljanim dometom, najvećim stopama povraćaja na uložena sredstva, koji se može koristiti u svim fazama potrošačkog ciklusa: od privlačenja zainteresovanih potrošača, prodaje proizvoda ili usluga, pa do negovanja odnosa sa postojećim kupcima.

Imejl marketing je mnogo više od pisanja reklamne poruke i njenog elektronskog slanja. Zahteva ažurnu listu primaoca, poštovanje njihove privatnosti i zakonske regulative, segmentiranje kontakta u bazi s ciljem slanja prave poruke, pravim osobama, u pravo vreme, putem sopstvenog softvera ili korišćenjem usluga specijalizovanih agencija. Kao ishod od slušanja ovog kursa, studenti će moći samostalno da sprovedu automatizovanu imejl marketing kampanju na osnovu primera iz prakse kod malih i velikih preduzeća.

Teme

Marketing sa dozvolom primaoca (Permission marketing), testiranje reklamnih mejlova, elektronski bilten (Newsletter), negovanje kontakta iz baze (Email nurturing), automatizacija imejl marketing kampanje, GDPR.

Predavač

Milan Gajić
milan.gajic@fmk.edu.rs

Program

OS: Digitalni marketing
Departman za medije i komunikacije