Filozofija u kontekstu umetnosti

By 09.05.2018Kursevi

Filozofija u kontekstu umetnosti

Na koji način su se filozofija i umetnost menjale tokom 20. i 21. veka? Šta su modernizam i postmodernizam u filozofiji i umetnosti? Koji su problemi savremenog doba u filozofiji i umetnostima?

Ovaj predmet nudi istorijski pregled filozofija i umetničkih pravaca koji su nastajali tokom 20. i početkom 21. veka. Naročita pažnja je posvećena problemu odnosa filozofije i umetnosti – estetici, filozofiji umetnosti i teoriji umetnosti – na brojnim primerima iz vizuelnih umetnosti, muzike i književnosti.

Teme

Savremenost, modernizam, postmodernizam, filozofija, umetnost

Predavač

Prof. dr Andrija Filipović
andrija.filipovic@fmk.edu.rs

Program

MS: Studije transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti
Departman za humanistiku i teoriju umetnosti i medija

Povezani kursevi