Genetika

By 19.07.2018Kursevi

Genetika

Predmet genetika upoznaje studente sa osnovnim pojmovima, pravilima i procesima nasleđivanja kroz konkretne kliničke primere.

Genetika - Kurs na FMK

Najveći broj osobina ljudskog organizma su genetski složene, jer nastaju delovanjem više a ne jednog gena – takozvane poligenske osobine. Konačne fizičke i psihološke odlike organizma nastaju kroz interakciju između gena i faktora okoline (geni x okolina interakcija), koji od nasleđenog genetskog materijala specifičnog za osobu (genotip) dovode do konačnog ishoda razvoja organizma (fenotip). Studenti se upoznaju sa procesima u kojima okolina može da menja aktivnost i izraženost gena (epigenetika). Budući da su osobine humanog fenotipa takodje i kvantitativne – kontinuirane, studentima detaljno prikazujemo pristup studiranju individualnih razlika koje proističu iz faktora okoline i datog genotipa.

Teme

Genetika, epigenetika

Predavač

Prof. dr Dragan Švrakić
dragan.svrakic@fmk.edu.rs

Program

OS: Psihologija
Departman za psihologiju