Globalna politika kroz film, kulturu i umetnost

By 23.01.2018Kursevi

Globalna politika kroz film, kulturu i umetnost

Na koji način film i umetnosti odražavaju i problematizuju ključna politička pitanja i zbivanja današnjice, te društvene, ekonomske i kulturne transformacije i sukobe?

Na koji način, na primer, film Blood Diamond odslikava situaciju u Africi? Šta o socijalizmu, a šta o postsocijalizmu, saznajemo iz filma Good Bye Lenin? Zašto je film Mržnja i dalje aktuelan? Kako Vuk s Vol Strita prikazuje ekscese neoliberalnog kapitalizma? Šta nam poručuju Banksijevi grafiti u Engleskoj, a šta u Palestini? Od studenata i studentkinja se očekuje ne samo da pogledaju, pročitaju i analiziraju dela koja će biti izabrana ovisno o temama važnim za globalnu politiku danas već i da pročitaju politikološke i sociološke studije o njima, poput tekstova, između ostalog, Erika Hobsbauma, Imanuela Volerstina, Slavoja Žižeka, Dejvida Harvija, Ardžuna Apaduraja i Naomi Klajn. Posebno ćemo se posvetiti problemima globalizacije, migracija, društvenih pokreta, kapitala, urbanih politika, multikulturalizma, terorizma i globalnih ratova.

Teme

Globalizacija, migracija, društveni pokreti, kapital, urbane politike, multikulturalizam, terorizam, globalni ratovi

Predavač

Igor Štiks
igor.stiks@fmk.edu.rs

Program

OS: Studije politike
Departman za studije politike