HR konsalting i organizaciono savetovanje

By 15.12.2017Kursevi

HR konsalting i organizaciono savetovanje

Studenti će se upoznati sa osnovnim pojmovima i razvojem ljudskih resursa, profesionalnim identitetom i etičkim preduslovima rada HR konsultanata, mogućim modalitetima primene HR konsaltinga.

Upoznaćete se sa osnovnim metodama HR konsaltinga – upravljanjem procesom profesionalne selekcije, izvođenjem selekcionog intervjua, procene kompetencija, primenom procene radne uspešnosti; procene u okviru assessment metodologije. Ovladaćete ličnim kompetencijama neophodnim za karijeru budućih HR konsultanata: asertivno pregovaranje, upravljanje tremom, prezentacione veštine, upravljanje stresom, osnovni principi organizovanja treninga i rada sa grupom.

Teme

HR konsalting, organizaciono savetovanje, profesionalna selekcija, individualni i grupni intervjui, procena radne uspešnosti, razvoj ljudskih resursa, trening, assessment centri, indegrativni model, individualno savetovanje zaposlenih

Predavači

Jelena Sladojević Matić
jelena.sladojevic.matic@fmk.edu.rs

Maja Ćurić Dražić
maja.curic@fmk.edu.rs

Program

MS: Upravljanje ljudskim resursima
Departman za medije i komunikacije