Interaktivne instalacije

By 01.11.2018Kursevi

Interaktivne instalacije

Na ovom kursu studenti i studentkinje će se upoznati sa elementarnim saznanjima iz sfere instalacija i interaktivnih instalacija. Najviše će biti reči o studijama slučaja, kao i pojavi teorijskog okvira unutar digitalnih medija.

Interaktivne instalacije

Ovakvim pristupom se studentima ukazuje na važna pitanja oko stvaranja sistema i predstavljanje vizuelnih medija u instalaciji. Radiće se niz praktičnih i teorijskih radova kao i zajednički projekti sve u cilju što boljeg sagledavanja i zaokruživanja praktičnog rada koji je i glavni ishod predmeta.

Teme

Instalacija i ekran, prošireni ekran, interaktivnost, zvučna instalacija, virtuelna instalacija, savremena umetnost

Predavač

Predrag Terzić
predrag.terzic@fmk.edu.rs

Program

MS: Digitalne umetnosti
Departman za digitalne umetnosti

Povezani kursevi