Interaktivni dizajn

By 02.12.2017Kursevi

Interaktivni dizajn

Tokom kursa Interaktivni dizajn, studenti uče da oblikuju interaktivne sadržaje, kao što su Veb sajtovi, softverske aplikacije, generativne animacije, interaktivne instalacije i vizuelizacije podataka. Kurs počiva na ideji da su savremenim dizajnerima i umetnicima potrebne osnovne programerske veštine, kao i šire razumevanje računara kao najvažnije medijske mašine.

interaktivni dizajn na departmanu za digitalne umetnosti na fakultetu za medije i komunikacije

Kroz seriju pažljivo osmišljenih kreativnih zadataka, studenti uče tehnologije i jezike savremenog Veba, kao što su HTML, CSS i JS. Posebna pažnja je posvećena softverskim bibliotekama P5.JS i D3.JS, koje su namenjene dizajnerima i umetnicima. Na ovaj način, studenti uče da razumeju odnos između koda i forme i da promišljaju estetiku, poetiku i pragmatiku odnosa između čoveka i mašine.

Kao što bez arhitekte građevinski inženjer, dizajner enterijera i muralista ne mogu sami da naprave kvalitetnu zgradu, kvalitetan interaktivni projekat ne mogu da naprave sami softverski inženjer i grafički dizajner. Potreban im je digitalni arhitetka, osoba koja će osmišljavati i oblikovati digitalne prostore, kao što arhitekta oblikuje fizičke. Dizajneri interakcija su digitalne arhitekte. Dizajneri interakcija razmišljaju o strukturi sajta, aplikacije, igre ili vizuelizacije, promišljaju iskustvo korisnika i oblikuju odnos između korisnika i softvera. Otuda se na ovom kursu neguje interdisciplinarni pristup, koji povezuje umetnost, dizajn, nauku i tehnologiju.

Teme

Interaktivni dizajn, Novi mediji, Dizajn interfejsa, Vizuelizacija podataka, Vizuelne komunikacije, Generativna umetnost, Kreativno kodiranje, Računari i humanistika, Digitalni mediji

Predavač

Doc. dr Uroš Krčadinac
uros.krcadinac@fmk.edu.rs

Program

OS: Digitalne umetnosti
Departman za digitalne umetnosti