Interaktivni kompozit

By 02.12.2017Kursevi

Interaktivni kompozit

Tema kursa je upoznavanje sa jednom od najuzbudljivijih tema koje se tiču vizuelnih efekata – preklapanje virtuelnog i realnog, odnosno uklapanje virtuelnih objekata u živi snimak. Na kursu se izučava teorija i praksa, odnosno metodologija Tracking-a i kompozitinga. Kroz rad na konkretnom zadatku u Freeware & Open Source 3D softveru – Blenderu u živi snimak sa pokretnom kamerom i realnim ljudima, ubacićemo virtuelne objekte. Kurs obuhvata osnove modelovanja, trekinga, teksturiranja i kompozitinga.

interaktivni kompozit na departmanu za digitalne umetnosti na fakultetu za medije i komunikacije

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovama izrade 3D kompozitinga i trekinga. Učenje se obavlja u softverskom okruženju Blendera, a akcenat je na izučavanju metodologija rada, tako da studenti stečeno znanje mogu da primene i u drugim softverima ovog tipa. Iz tog razloga, prolazi se kroz ceo produkcijski proces, od snimanja, kamera trekinga, modelovanja do finalnog kompozitinga i izrade kratkog filma. Na kraju kursa, svaki student će kao ispitni zadatak napraviti vlastiti kratki film.

Teme

3D dizajn, Interaktivni dizajn, Interaktivni kompozit, Dizajn igara, Game Design, Gaming, Animacija, Animirani film, Novi mediji, Digitalni mediji

Predavač

Prof. dr um. Nataša Teofilović
natasa.teofilovic@fmk.edu.rs

Program

OS: Digitalne umetnosti
Departman za digitalne umetnosti