Globalna istorija političkih sistema

By 23.01.2018Kursevi

Globalna istorija političkih sistema

Studenti će se upoznati sa globalnom istorijom osnovnih političkih sistema, ključnim teorijama i konceptima, istorijom razvoja teorije i načina na koje je stvarana kroz različite discipline.

Kurs je svojevrsno putovanje kroz vreme na primerima različitih političkih sistema, počevši od antičke Grčke i atinskog polisa, Platonove idealne države, preko azijskih i vojnih režima (hunti), teokratija, pa sve do savremnih poliarhija. Izučavaćemo ulogu civilnog društva, interesnih i lobi grupa u funkcionisanju savremenih država. Odredićemo ulogu političke kulture u modernim društvima i ukazati na posledice koje mogu nastati u političkom sistemu usled degradiranja demokratske političke kulture. Kroz studije slučaja ćemo analizirati parlamentarni i predsednički sistem, politički sistem EU, kao i specifičnosti političkog sistema Srbije.

Teme

Civilno društvo, izbori, izborni sistem, grupe, interesi, pokreti, moć, pravda, politička pravda, politički sistem EU, politički sistem Srbije.

Predavač

Marija Đorić
marija.djoric@fmk.edu.rs

Program

MS: Međunarodni odnosi i diplomatija
MS: Politička psihologija
Departman za studije politike