Istorija vizuelnih komunikacija

By 02.12.2017Kursevi

Istorija vizuelnih komunikacija

Istorija vizuelnih komunikacija studentkinje i studente upoznaje sa razvojem vizuelnih komunikacija od formiranja ljudskih zajednica do danas. Kroz kritičko promišljanje odnosa između istorije vizuelnih komunikacija i šireg političkog, društvenog i tehnološkog okruženja u pojedinim epohama, studenti uče da poimaju složeni sistemi vizuelnog jezika današnjice.

istorija vizuelnih komunikacija na departmanu za vizuelne komunikacije na departmanu za digitalne umetnosti

Kroz predavanja i tematske diskusije, studenti razvijaju svest o značaju vizuelnih poruka u razvoju civilizacije i unapređuju znanje u oblasti istorije vizuelnih komunikacija i dizajna. Takođe, uče da prepoznaju načine vizuelnog komuniciranja u određenom istorijskom trenutku, kao i njihov uticaj na kasniji razvoj same oblasti. Istovremeno, stiču veštine i bogate rečnik kako bi stečeno znanje mogli da primenjuju u stručnom, umetničkom radu, ali i u analizi šireg društvenog konteksta.

Teme

Grafički dizajn, Vizuelne komunikacije, Dizajn publikacija, Tipografija, Renesansa, Futurizam, Postmodernizam, Konzumerizam, Istorija kulture

Predavač

prof. um. Borut Vild
borut.vild@fmk.edu.rs

Program

OS: Digitalne umetnosti
Departman za digitalne umetnosti