Istraživački projekat

By 02.02.2018Kursevi

Istraživački projekat

Jedan od važnijih pristupa učenju koji Fakultet za medije i komunikacije primenjuje je mentorski, individualni rad sa studentom, u kome student dobija priliku da dublje istraži svoja interesovanja u okviru izabranog akademskog polja.

Istraživački projekat rezervisan je upravo za takav, individualno prilagođeni tempo rada studenta i profesora, gde student bira profesora-mentora prema predmetu koji ga zanima. Na raspolaganju je široki spektar tema – od teorije umetnosti, preko istorije i teorije teatra i performansa, pa do pitanja novih medija, interneta i popularne kulture.

Teme

Istraživanje, humanistika, teorija umetnosti, teorija medija

Predavač

Izabrani mentor

Program

Master studije transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti
Departman za humanistiku i teoriju umetnosti i medija

Leave a Reply