Klinička psihologija

By 10.02.2018Kursevi

Klinička psihologija

Na predmetu Klinička psihologija studenti ovladavaju osnovnim teorijskim i metodološkim okvirima za razumevanje primene psihologije u kliničkim uslovima. Posebna pažnja je posvećena komparativnoj analizi glavnih teorijskih modela u psihologiju i njihovoj primeni u razumevanju i objašnjavanju dinamike ličnosti i psihopatologije.

Klinička psihologija kurs na FMK / na Fakultetu za medije i komunikacije / na Departmanu za psihologiju

Na interaktivan način, kroz analizu video materijala i igranje uloga, provežbaju primenu naturalističkih tehnika (opservacija, intervju). Završni deo čini studija slučaja, u kojoj studenti samostalno, kroz rad sa klijentom, primenjuju naučena znanja i integrišu ih u klinički izveštaj.

Teme

Klinička psihologija, teorijski okvir, metodološki okvir, komparativna analiza glavnih teorijskih modela, analiza ličnosti, psihopatologija, naturalističke tehnike

Predavači

Jelena Radosavljev Kirćanski
jelena.radosavljev.kircanski@fmk.edu.rs

Biljana Šaula-Marojević
biljana.saula.marojevic@fmk.edu.rs

Program

OS: Psihologija
MS: Primenjena psihologija
Departman za psihologiju

Srodni kursevi