Konceptualna fotografija

By 31.10.2018Kursevi

Konceptualna fotografija

Cilj kursa je da studenti i studentkinje steknu uvid u u pravce i koncepte, a pre svega motivacije i strategije koje zauzimaju fotografi koristeći svoj medijum za umetnički izraz.

Konceptualna fotografija

Tokom kursa biće reči o fotografiji kao sastavnom delu savremene umetnosti u periodu od šezdesetih godina prošlog veka pa do danas, odnosno od momenta kada pored slikarstva i skulpture, fotografija zauzima sve uočljivije mesto u izložbenim prostorima, teorijskim razmatranjima, umetničkim knjigama i diskusijama.

Teme

Otklon od fotografije kao veštine, fotografija kao konceptualni umetnički rad, postmoderna fotografija

Predavač

Prof. um. Dragan Pavlović
dragan.pavlovic@fmk.edu.rs

Program

MS: Digitalne umetnosti
Departman za digitalne umetnosti

Povezani kursevi