Kontekstualne umetničke prakse

By 02.12.2017Kursevi

Kontekstualne umetničke prakse

Zašto je kontekst bitan za savremenu umetnost? Kako je kontekst od skupa spoljašnjih okolnosti na kraju 20. veka postao sastavni deo produkcije i prezentacije umetničkog rada? Da li je na kraju 20. i početku 21. veka ono što definiše umetnički rad upravo kontekst?

Jedna od najzanimljivijih pojava u savremenoj umetnosti je nestajanje jasnih razlika između umetničkog i neumetničkog, gubitak specifičnog umetničkog kvaliteta. Efekat toga je da sve ili gotovo sve može biti deo umetničkog rada, što razumevanje savremene umetnosti čini kompleksnim i različitim u odnosu na konvencionalno poimanje umetnosti. Ovaj kurs će ponuditi nove interpretativne alate za razumevanje savremene umetnosti polazeći od pretpostavke da ključnu ulogu u tome ima upravo kontekst.

Teme

Biopolitička umetnost, participativne prakse, rekontekstualizacija, istraživanje

Predavač

Prof. dr Maja Stanković
maja.stankovic@fmk.edu.rs

Program

MS Digitalne umetnosti
Departman za digitalne umetnosti