Korporativni i sistemski koučing

By 15.12.2017Kursevi

Korporativni i sistemski koučing

Studenti će se upoznati sa koučingom kao disciplinom, odnosno metodom organizacionog savetovanja, kao i primenom korporativnog i organizacionog koučinga u individualnom i grupnom radu sa zaposlenima.

Proučavaćemo različite teorijske pristupe u primeni koučinga,  njenim ciljevima i dometima, kao i sa osnovnim profesionalnim i etičkim preduslovima rada.

Teme

Organizaciono savetovanje, metode i tehnike, organizacioni koučing i pozitivna psihologija, KBT pristup, prokrastinacija, upravljanje vremenom, grupni rad.

Predavači

Jelena Sladojević Matić
jelena.sladojevic.matic@fmk.edu.rs

Maja Ćurić Dražić
maja.curic@fmk.edu.rs

Program

MS: Upravljanje ljudskim resursima
Departman za medije i komunikacije