Kritičke studije politike

By 13.02.2018Kursevi

Kritičke studije politike

U okviru ovog kursa studenti i studentkinje samostalno kritički promišljaju o savremenim političkim temama koje smatraju značajnim za razumevanje sveta u kojem žive i na taj način sami kreiraju silabus predmeta.

Kritičke studije politike FMK

Kurs nudi pregled vladajućih savremenih teorijskih orijentacija: polazeći od Kantovog teksta o prosvetiteljstvu i ulozi razuma i kritike kao osnova za promišljanje sadašnjosti, te kao imanentno kritičko iščitavanje samih temelja mišljenja i organizacija prostora zajednice, političkog i kultura u kojima živimo, preko Fukoa i njegovog određivanja kritike kao toposa na kom se problematizuje politička i socijalna ontologija samog subjektiviteta ili kao toposa demistifikacije organizacije i aparatusa moći i rastemeljivanja pozicija subjekta. Kurs nudi široki horizont mogućih promišljanja kritike kao takve, njene socijalne i političke uloge, ali i različite modele njenog praktikovanja i manifestovanja.

Teme

Političke teorije, ideologije, kritika, subjekt, moć

Predavač

Jelisaveta Blagojević
jelisaveta.blagojevic@fmk.edu.rs

Program

MS: Kritičke studije politike
Departman za studije politike

Povezani kursevi

Leave a Reply