Kritički pojmovi 21. veka

By 14.12.2017Kursevi

Kritički pojmovi 21. veka

Cilj kursa je da studente nauči kritičkom mišljenju, kao i da im ponudi pregled savremenih teorijskih orijentacija koje izražavaju analitički i kritički odnos prema nekim od ključnih problema 21. veka.

Kurs se zasniva na problematizovanju kritičkih pojmova kao što su kritika, politika, stvari/objekti, životinja i život i slično. Budući da kurs nastoji da ponudi veštine prepoznavanja, preispitivanja, diferenciranja i problematizovanja određenih kritičkih pojmova u svetu koji nas okružuje, studentima se predstavljaju odgovarajuće teorijske orijentacije i, u debatnoj formi, osnove argumentacije i kritičkog mišljenja.

Teme

Kritičko mišljenje, moć, seksualnost, saznanje, granice i subjektivnost, politike prijateljstva, politika želje, identitet, telo, politika gostoprimstva, debate, argumentacija

Predavači

Jelisaveta Blagojević
jelisaveta.blagojevic@fmk.edu.rs

Mirjana Stošić
mirjana.stosic@fmk.edu.rs

Program

OS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije