Krizne komunikacije

By 22.12.2017Kursevi

Krizne komunikacije

Studenti će se upoznati sa osnovnim pojmovima iz domena kriznog komuniciranja, kroz teme iz savremene teorije kriznih komunikacija i pregled primera iz prakse.

Proučavaćemo tipove krize, faze njihovog razvoja, tehnike i alate za rešavanja slučaja krizne komunikacije sa internim ciljnim grupama, kao i zlatni standard za ponašanje u kriznim situacijama. Cilj ovog kursa je da osposobi studente da samostalno komuniciraju u kriznim situacijama manjeg obima i intenziteta.

Teme

Krizni menadžment, krizno komuniciranje, studije slučaja, javni nastup u kriznim situacijama, interni PR, tehnike i alati za rešavanje krizne komunikacije.

Predavač

Ljiljana Boljanović
ljiljana.boljanovic@fmk.edu.rs

Program

MS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije

Srodni kursevi
Planiranje i vođenje PR kampanja