Liderstvo i razvoj menadžmenta

By 21.03.2018Kursevi

Liderstvo i razvoj menadžmenta

Studenti će se upoznati sa različitim načinima vođenja (liderstva) i menadžmenta, sopstvenim snagama i slabostima, kao i najboljim poslovnim praksama u kontekstu liderstva.

Naučiće da primene liderske veštine na praktičan način, kao i da ospore vlastita uverenja i pretpostavke o tome šta predstavlja liderstvo. Ovaj kurs nudi sveobuhvatan pregled savremenih pitanja i perspektiva o liderstvu, uključujući multidisciplinarne i sistemski orijentisane pristupe, kao i klasičnu teoriju. Naglasak je na primeni koncepata u stvarnim situacijama i postavkama liderstva. Metodologija koju sledi ovaj kurs akvizicija je znanja, prakse i razmišljanja. Ciljevi učenja su dizajnirani da studentima pruže uvid u teoriju liderstva i kako se ona primenjuje u različitim poslovnim kontekstima.

Teme

Liderstvo, menadžment, poslovno okruženje

Predavač

Simona Žikić
simona.zikic@fmk.edu.rs

Program

MS: Upravljanje ljudskim resursima
Departman za medije i komunikacije

Povezani kursevi