Marketing i brend komunikacija

By 14.12.2017Kursevi

Marketing i brend komunikacija

Kurs obuhvata definicije i elemente marketinga i brendinga, marketinške metode i procese, strategiju i pozicioniranje, oblike marketing komunikacije i kanale komunikacije, kao i samu prezentaciju brenda kroz formiranje poruke brenda i izradu reklamne kampanje.

Kurs predstavlja uvod u marketing i brending, sa ciljem da studentima obezbedi osnovna i praktična znanja o ovoj disciplini, kao i osnovu za dalje usavršavanje.

Teme

Brend kultura, marketing miks, kanali komunikacije: ATL, BTL, TTL, trade marketing, vrste reklama, digitalni marketing, ponašanje kupaca

Predavač

Simona Žikić
simona.zikic@fmk.edu.rs

Program

OS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije