Medijacija u socijalnom radu

By 23.01.2018Kursevi

Medijacija u socijalnom radu

Studenti socijalnog rada će na ovom kursu unaprediti znanja o teoriji i praksi medijacije kroz definisanje oblasti i njene primene, ciljeve i dobiti od postupka, prednosti i rizike, kao i opšti zakonski okvir.

Upoznaćemo se sa specifičnostima uloge medijatora, etičkim standardima profesionalnog ponašanja, etičkim pitanjima i dilemama, kao i načinima njihovog razrešavanja. Studenti će razviti sposobnost primene znanja iz nenasilnog rešavanja konflikata u svakodnevnoj praksi socijalnog rada.

Teme

Rešavanje sporova, indikacije, kontraindikacije za vođenje postupka medijacije, stilovi medijacije, zakonski okvir, vrednosti, etika, porodična medijacija, medijacija imeđu žrtve i prestupnika, savremeni menadžment u socijalnoj zaštiti, kodeks ponašanja.

Predavači

Vera Despotović
vera.despotovic@fmk.edu.rs

Nevena Čalovska Hercog
nevena.calovska@fmk.edu.rs

Program

MS: Socijalni rad
Departman za socijalni rad