Mediji, hrana i kultura

By 15.12.2017Kursevi

Mediji, hrana i kultura

Studenti će se upoznati sa kulturološko-ideološkom ulogom hrane u savremenom društvu i razumeti medijske logike i uloge novih medija u popularizaciji hrane kao sastavnog dela identita pojedinca/ke i društva.

Kurs će osposobiti studente i studentkinje za dvojaku ulogu: najpre, za kritičko promišljanje i analizu medijskih sadržaja, a zatim za praktičnu pripremu za samostalno i timsko kreiranje medijskih sadržaja o hrani, medijskih kampanja i drugih oblika medijskog rada posvećenog ovoj temi.

Teme

Od hrane do ishrane, globalizacija, industrija hrane, hrana kao medijski spektakl, rijaliti programi i hrana, novi mediji, mediji kao kreatori prehrambenih navika, blog, medijske kampanje

Predavač

Danica Čigoja Piper
danica.cigoja@fmk.edu.rs

Program

OS: Novinarstvo i studije medija
Departman za medije i komunikacije