Medijska pismenost

By 14.12.2017Kursevi

Medijska pismenost

Kurs omogućava sticanje osnovnih znanja i veština potrebnih za razumevanje i tumačenje značenja poruka koje šaljemo i primamo posredstvom masovnih medija.

Kroz upoznavanje i usvajanje osnovnih pojmova, studenti će steći kritički i građanski odnos, kao i društvenu odgovornost prema medijskim sadržajima i sferi javnosti. Fokus kursa je na analizi, primeni i evaluaciji medijskih sadržaja u različitim formama i žanrovima, uz svest o kontekstu u kojem mediji funkcionišu i diskursu iz kojeg se korisnicima obraćaju.

Teme

Masovni mediji, publika, medijska pismenost, zabava, vesti, privatnost, obrazovanje, kritičko mišljenje

Predavači

Ljiljana Bulatović
ljiljana.bulatovic@fmk.edu.rs

Jovana Nikolić
jovana.nikolic@fmk.edu.rs

Program

OS: Novinarstvo i studije medija
Departman za medije i komunikacije