Međunarodna diplomatija

By 22.12.2017Kursevi

Međunarodna diplomatija

Svetski poredak i međunarodni odnosi su u procesu brzih, fundamentalnih i neminovnih promena pod uticajem globalizacije i digitalne revolucije.

U ovakvim okolnostima se otvaraju nove mogućnosti za saradnju i napredak, ali se pojavljuju i novi izazovi. Koji faktori i sile će oblikovati budući međunarodni sistem? Koje su moguće konture novog svetskog poretka? Kakva će biti uloga diplomatije? Kako se pozicionirati u tom procesu, najbolje iskoristiti nove prilike i minimizirati rizike? To su pitanja od suštinskog značaja ne samo za diplomate, državne i međunarodne službenike, već i za one koji se bave medijima, rade u akademskom i nevladinom sektoru, privatnom biznisu ili finansijama.

Teme

Diplomatija, zakonosti međunarodnih odnosa, istorija diplomatije, međunarodno i diplomatsko-konzularno pravo, pregovaranje, rešavanje sporova, analiza, strategije, veština diplomatskog rada

Predavač

Miloš Strugar
milos.strugar@fmk.edu.rs

Program

MS: Kritičke studije politike
MS: Politička psihologija
Departman za studije politike