Menadžment u digitalno doba

By 27.09.2019Kursevi

Menadžment u digitalno doba

Poslovanje je danas dinamičnije i kompleksnije nego ikada do sada. Savremene tehnologije poput blokčejna, proširene i virtuelne realnosti ili veštačke inteligencije stvaraju osnov za značajna unapređenja poslovanja – stvaranje i korišćenje novih tržišnih prilika; korisnici su sofisticiraniji, izloženi jasno personalizovanim porukama kompanija; konkurencija narasta svakodnevno, dok su troškovi za pokretanje većine novih, posebno internet biznisa, jako niski.

Menadžment u digitalno doba Katedra za digitalni marketing FMK

Dodatno, organizacija rada i radna snaga su se promenile u odnosu na modele i prakse sa početka 21. veka. Adaptibilnost, fleksibilnost, agilnost, stvaranje inovativnog transformativnog rasta danas su imperativni poslovanja savremenih kompanija. Ostati relevantan u digitalno doba zahteva drugačiji stil liderstva i lidere koji poseduju nove veštine koje obezbeđuju građenje savremenih kompanija.

Na akademskom kursu “Menadžment u digitalno doba” upoznajemo studente sa teorijom i konceptima menadžmenta, principima i dobrim praksama vođenja poslovanja savremenih kompanija, njihove transformacije i stvaranja novih veština za poslovanje u digitalnom dobu.

Metodologija izvođenja nastave podrazumeva predavanja i praktične radionice, kao i gostujuća predavanja stručnjaka koji menjaju i unapređuju poslovne prakse domaćih kompanija. Kroz analize studija slučaja – uspeha, ali i neuspeha, studenti će stiči važne konceptualne i analitičke veštine, neophodne menadžerima danas.

Teme

Savremene kompanije, transformativno liderstvo, digitalna transformacija, agilizacija poslovanja, savremeni menadžer

Predavač

Sandra Nešić
sandra.nesic@fmk.edu.rs

Program

OS: Digitalni marketing
Departman za medije i komunikacije