Mentalna higijena u radnim organizacijama

By 15.12.2017Kursevi

Mentalna higijena u radnim organizacijama

Studenti će kroz teorijski i praktičan rad, analizu primera iz prakse i interaktivan rad u grupi steći uvid u mogućnosti uticaja na kreiranje zdrave radne sredine koja je usmerena na prevenciju, očuvanje, zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja, ne samo na nivou pojedinaca već i sistema, odnosno radne organizacije.

Upoznaćemo se sa osnovnim pojmovima iz oblasti mentalne higijene i organizacionog savetovanja; sa osnovama psihološkog savetovanja i psihoterapije i specifičnostima primene ovih metoda u radnoj organizaciji. Posebno ćemo obratiti pažnju na profesionalnu ulogu savetnika i osnovne etičke principe rada sa zaposlenima i organizacijom. Kroz analizu slučajeva (case studies) upoznaćemo se sa različitim modalitetima primene pre svega preventivnih, ali i sekundarnih i tercijalnih metoda mentalne higijene. Načinima na koje, kroz formiranje različitih programa u samoj kompaniji ali i formiranjem eksterne mreže podrške, možemo da pomognemo pojedincima i organizaciji. Takođe, upoznaćemo se sa različitim modelima „dijagnostike“ radne sredine, sa funkcionalnim i disfunkcionalnim modelima organizacija – ponovo u cilju kreiranja podsticajne radne sredine u kojoj će se minimizovati negativne posledice stresa i umanjiti uticaj stresora na koje je moguće sistematski uticati. Upoznaćemo se i sa mogućnostima i specifičnostima primene različitih psihoterapijskih modaliteta u organizacionom savetovanju.

Teme

Mentalno zdravlje, zdrava radna sredina, mentalna higijena, prevencija, teorija kriza, etički principi, interdisciplinarni pristup u radu, upravljanje stresom, alkoholizam u radnoj sredini, prevencija

Predavači

Jelena Sladojević Matić
jelena.sladojevic.matic@fmk.edu.rs

Maja Ćurić Dražić
maja.curic@fmk.edu.rs

Program

MS: Upravljanje ljudskim resursima
Departman za medije i komunikacije