Neuropsihološka dijagnostika

By 10.02.2018Kursevi

Neuropsihološka dijagnostika

Sticanje osnovnih znanja o principima, ciljevima i zadacima neuropsihološke dijagnostike; upoznavanje sa mogućnostima i zahtevima interdisciplinarnog pristupa; upoznavanje sa poljima primene neuropsihološke dijagnostike kao i sa selekcijom instrumenata shodno zahtevima neuropsihološke dijagnostike; sticanje osnovnih znanja o integraciji podataka u neuropsihološkom izveštaju.

Neuropsihološka dijagnostika kurs na FMK / na Fakultetu za medije i komunikacije / na Departmanu za psihologiju

Razumevanje osnovnih principa neuropsihološke dijagnostike. Razumevanje neuropsihološkog nalaza. Poznavanje glavnih pristupa u terapiji poremećaja nastalih usled moždanih oštećenja. Ovladavanje osnovama interpretacije dobijenih rezultata i pisanja izveštaja.

Teme

Neuropsihološka dijagnostika, interdisciplinarni pristup, instrumenti, rad sa podacima, izveštaji, razumevanje nalaza, terapija, interpretacija

Predavač

Ivana Leposavić
ivana.leposavic@fmk.edu.rs

Program

OS: Psihologija
Departman za psihologiju

Leave a Reply