Opšta psihologija

By 09.02.2018Kursevi

Opšta psihologija

Teorijska psihološka disciplina koja proučava opšta pravila i zakonitosti psihičkog života i ponašanja. Osnovni metod je eksperiment, a spoznaje do kojih se dolazi su prilog svim drugim granama psihologije.

Opšta psihologija kurs na FMK / na Fakultetu za medije i komunikacije / na Departmanu za psihologiju

Cilj kurseva iz opšte psihologije je upoznavanje studenata sa predmetom proučavanja psihologije kao nauke i sticanje znanja o osnovnim pojmovima psihofizike, fiziologije čulnih organa, teorije opažanja, percepcije govora, kognitivnih procesa, učenja, mišljenja, inteligencije. Kroz teoriju i vežbe na ovim predmetima studenti uče metode i tehnike koje se koriste u eksperimentalnoj psihologiji, kako ih na praktičan način primenjivati u istraživačkom kontekstu i kako da kritički analiziraju različite probleme i rezultate istraživanja iz navedenih oblasti.

Teme

Psihofizika, fiziologija čulnih organa, teorije opažanja, percepcija, govor, kognitivni procesi, učenje, mišljenje, inteligencija

Predavači

Janko Međedović
janko.medjedovic@fmk.edu.rs

Ana Milojković
ana.milojkovic@fmk.edu.rs

Program

OS: Psihologija
Departman za psihologiju

Srodni kursevi