Osnove dizajna igara

By 02.12.2017Kursevi

Osnove dizajna igara

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima koji se koriste u procesu kreiranja i dizajna računarskih, video i društvenih igara. Predstavljanje konstruktivnih tehnika za analizu igara i rečnika za razgovor o igrama. Kreiranje sopstvenih ili modifikacija postojećih igara korišćenjem predstavljenih metoda. Analiza igrivosti tokom kreiranja novih igara.

game design osnove dizajna igara na departmanu za digitalne umetnosti na fakultetu za medije i komunikacije

Po završetku kursa studenti će umeti da analiziraju igre iz perspektive dizajnera igara. Moći će da izdvoje osnovne elemente igre i da ih modifikuju kako bi ili poboljšali postojeću igru ili napravili novu. Razumeće proces kreiranja igre, analize igrivosti i iteracija na jednostavnijim primerima.

Teme

Dizajn igara, Game Design, Gaming, Društvene igre, Video igre, Interaktivni narativ, Novi mediji, Računari i humanistika, Digitalni mediji

Predavač

Pavle Petrović
pavle.petrovic@fmk.edu.rs

Program

OS Digitalne umetnosti
Departman za digitalne umetnosti