Osnove grafičkog dizajna

By 02.12.2017Kursevi

Osnove grafičkog dizajna

Kroz predavanja i praktični rad, studentkinje i studenti se upoznaju sa osnovnim elementima koji čine jezik vizuelnih poruka i osnovnim zakonitostima i pravilima njihove upotrebe u kreiranju vizuelnih sadržaja. Istovremeno, stiču znanja o različitim načinima vizuelnog predstavljanja u digitalnim medijima.

osnove grafičkog dizajna na departmanu za digitalne umetnosti fakulteta za medije i komunikacije

Nakon završetka kursa, studenti i studentkinje će biti u stanju da razumeju značaj i funkciju pojedinih elemenata vizuelne poruke, kao i da svesno i sa razumevanjem koriste pojedine elemente likovnog jezika u stvaranju različitih jednostavnih rešenja u oblasti vizuelnih komunikacija u tradicionalnom i digitalnom okruženju. Takođe, ovladaće različitim načinima vizuelnog uobličavanja određenog sadržaja, kombinovanjem analognog i digitalnog i kreiranjem vizuelnih rešenja.

Teme

Grafički dizajn, Vizuelne komunikacije, Dizajn publikacija, Tipografija, Istorija kulture, Digitalni mediji

Predavač

Prof. um. Borut Vild
borut.vild@fmk.edu.rs

Program

OS: Digitalne umetnosti
Departman za digitalne umetnosti