Osnove neuronauka

By 12.10.2020Kursevi

Osnove neuronauka

Studenti će se na ovom kursu upoznati sa biološkim osnovama psihičkih funkcija i poremećaja centralnog nervnog sistema, kao i sa genetikom, naukom o genima, nasleđivanju i varijacijama živih organizama.

Osnove neuronauka

Upoznaćemo se i sa savremenim patofiziološkim konceptima psihotičnih poremećaja i posebno shizofrenije, poremećaja raspoloženja, anksioznih poremećaja, impulsivnosti, kompulsivnosti, zavisnosti i poremećaja pažnje sa hiperaktivnošću, hroničnog bola, poremećaja spavanja, demencija generalno i Alchajmerove bolesti posebno. Studentima će kroz osnove neurogenetike biti izloženi osnovi genskog nasleđivanja, monogenske i poligenske bolesti, kao i uzroci varijacija fenotipa, te genetske i epigenetske osnove nasleđivanja fenotipskih karakteristika i ponašanja.

Teme

Psihičke funkcije, poremećaji centralnog nervnog sistema, genetika, nasleđivanje

Predavač

Ana Podgorac
ana.podgorac@fmk.edu.rs

Program

OS: Psihologija
Departman za psihologiju