Planiranje i vođenje PR kampanja

By 14.12.2017Kursevi

Planiranje i vođenje PR kampanja

Studenti će se upoznati sa procesom kreiranja PR kampanja za različite subjekte i u različitim okruženjima – od korporativnih kampanja, kampanja promocija brendova, CSR kampanja (korporativne društvene odgovornosti), do kampanja za podršku humanitarnim projektima.

Na ovom kursu ćemo se posebno baviti formiranjem i održavanjem delotvornih odnosa sa medijima, kao jednim od ključnih aspekata planiranja uspešnih PR kampanja.

Teme

Odnosi sa javnošću, planiranje, brif, ciljne grupe, kreativni alati, društveno odgovorno poslovanje, interni PR, studije slučaja

Predavač

Ljiljana Boljanović
ljiljana.boljanovic@fmk.edu.rs

Program

OS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije