Područja socijalnog rada

By 23.01.2018Kursevi

Područja socijalnog rada

Studenti će steći osnovna znanja o pojmovnom određenju socijalnog rada u socijalnoj zaštiti, zdravstvu, obrazovanju i udruženja građana, kao pružaoci usluga socijalne zaštite.

Studenti će imati priliku da se detaljnije upoznaju sa ciljevima, zadacima, vrednostima i principima u osnovnim područjima socijalnog rada, kao i metodama koje se u svakom od njih primenjuju. Jedan od ciljeva ovog kursa je unapređivanje daljeg razvoja i sveobuhvatnija zastupljenost socijalnog rada u ovim područjima.

Teme

Socijalna zaštita, socijalni rad u centrima za socijalni rad, socijalna mreža, udruženje građana, socijalni rad u obrazovanju, tehnike i alati u socijalnom radu, socijalni rad u zdravstvu

Predavači

Snežana Filipović
snezana.filipovic.prof@fmk.edu.rs

Ljubiša Jovanović
ljubisa.jovanovic2018@fmk.edu.rs

Vera Despotović
vera.despotovic@fmk.edu.rs

Vladan Jovanović
vladan.jovanovic2018@fmk.edu.rs

Program

MS: Socijalni rad
Departman za socijalni rad