Politička psihologija

By 22.12.2017Kursevi

Politička psihologija

Studenti će se upoznati sa osnovnim psihološkim činiocima politički relevantnih uverenja i ponašanja.

Studenti će razviti sposobnosti za primenu ovih znanja u razumevanju istorijskih i aktuelnih društveno-političkih dešavanja u regionu i svetu, kao i kritički stav i psihološku osetljivost u sagledavanju društveno-političkih dešavanja.

Teme

Politička kognicija, ličnost, političko ponašanje, ideologija, vrednosne orijentacije, politički stavovi, socijalni identiteti, predrasude, konflikti, politička participacija, politički cinizam i aktivizam, psihologija političkog ekstremizma, politička tolerancija

Predavač

Marija Branković
marija.brankovic@fmk.edu.rs

Program

MS: Politička psihologija
Departman za psihologiju