Popularna kultura

By 14.12.2017Kursevi

Popularna kultura

Studenti će se upoznati sa osnovnim pojmovima i konceptima kulture i popularne kulture. Praktični deo kursa obuhvata analizu muzičkih i sportskih događaja u popularnoj kulturi, pitanje roda i popularne kulture, kao i televizije i novih medija.

Bavićemo se elitističkom kritikom popularne kulture Arnolda i Livisa, kao i antropološkim shvatanjem popularne kulture Hogarta, Tompsona, Vilijamsa i Hola. Posebnu pažnju posvetićemo marksističkoj kritici popularne kulture Frankfurtske škole. Proučavaćemo pojam simboličke pobune i aktivnog potrošača u spisima De Sertoa i Fiska, kao i kritikom njihovog pristupa koji je Mekgigan nazvao kulturnim populizmom.

Teme

Kulturalizam, simbolička pobuna, muzika u popularnoj kulturi, sportski spektakli u popularnoj kulturi, rod i popularna kultura, televizija u popularnoj kulturi, internet u popularnoj kulturi

Predavač

Dubravka Đurić
dubravka.djuric@fmk.edu.rs

Žarko Cvejić
zarko.cvejic@fmk.edu.rs

Program

OS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije