Poslovne komunikacije

By 14.12.2017Kursevi

Poslovne komunikacije

Studenti će se upoznati sa kanalima, tehnikama i metodama komunikacije u savremenom poslovnom okruženju.

Nastava je organizovana tako da sistematski osposobljava studente za prepoznavanje poslovnog konteksta i prilagođavanje poruke recipijentu. Praktične vežbe i zadaci podstiču aktivno učenje i ovladavanje osnovnim formama pisane i usmene komunikacije, kao i veštinama planiranja, rešavanja problema i timskog rada.

Teme

Poslovne komunikacije, poslovna kultura, tipovi organizacija, planiranje i priprema poruka i izveštaja, digitalno okruženje, memorandum, predlog projekta i poslovna ponuda, lični poslovni stil, komunikacija u timu, liderski i menadžerski stil, usmene prezentacije, javni nastup, CV, propratno pismo, poslovni intervju, poslovni bonton, radna etika.

Predavač

Simona Žikić
simona.zikic@fmk.edu.rs

Program

OS: Komunikacije i odnosi sa javnošću
Departman za medije i komunikacije