Pravo na grad: kapitalizam i urbanističke politike

By 13.02.2018Kursevi

Pravo na grad: kapitalizam i urbanističke politike

Šta je to pravo na grad i zašto nam je to pravo uskraćeno? Kako kapitalizam oblikuje gradove u kojima živimo i utiče na našu svakodnevnicu? Kakva veza postoji između urbanizma i kriza kapitalizma?

Pravo na grad

Kako nastaje industrijski grad u 19. veku? Kako je finansijski kapital oblikovao urbanistički plan Pariza? Koje je faze postoje u urbanističkom razvoju Beograda? Kakva veza postoji između neoliberalizma i uređenja savremenih gradova? Šta je to džentrifikacija gradova i kako dolazi do klasnog odvajanja stanovništva? Kako nastaju savremeni urbani pokreti otpora kapitalu? Predmet povezuje studije urbanizma sa studijama kapitalizma i prati istorijske faze razvoja gradova kao i različite strategije upravljanja urbanim stanoviništvom.

Teme

Grad, urbanizam, kapitalizam, neoliberalizam, džentrifikacija, otpor, stanovništvo

Predavač

Rade Pantić
rade.pantic@fmk.edu.rs

Program

OS: Studije politike
Departman za studije politike

Povezani kursevi

Leave a Reply